กิจกรรมขายดอกป๊อปปี้เพื่อบริจาคให้ทหารผ่านศึก (Red Poppies on Thai Veterans’ Day)

update 04/03/2023

กิจกรรมขายดอกป๊อปปี้เพื่อบริจาคให้ทหารผ่านศึก (Red Poppies on Thai Veterans’ Day)

abmin@live.com

update 04/03/2023

February 3rd is an annual Thai Veterans’ Day. Nissei Trading (Thailand) co., ltd with all affiliated companies sold Red Poppies to Veteran Foundation to help all Thai veterans and their family. This was to remind us about their bravery and sacrifice to our kingdom.

บริษัทนิซเซอิ เทรดดิ้ง ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือ เป็นตัวแทนขายดอกป๊อปปี้ เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือองค์กรทหารผ่านศึก ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความรำลึกและขอบคุณในความกล้าและเสียสละของเหล่าทหารทุกท่านที่ทำเพื่อปกป้องประเทศไทย