ครบรอบทำบุญบริษัทฯปีที่ 37 (37th Anniversary of Nissei Trading (Thailand) co.,ltd )

update 04/03/2023

ครบรอบทำบุญบริษัทฯปีที่ 37 (37th Anniversary of Nissei Trading (Thailand) co.,ltd )

abmin@live.com

update 04/03/2023

Pusat Togel Online Daftar Bandar Togel Terpercaya 2023 ARAHTOGEL – PUSAT TOGEL ONLINE.

Due to Coronavirus pandemic during that period, the company officially announced to cancel 37th Anniversary Ceremony which includes Buddha merit, Brahma ceremony and lunch celebration. This was to prevent the spreading the virus among employees.

The company, anyhow, celebrated the anniversary by making a merit to society. The company delightedly donated money to these foundations- Rajavithi Hospital Foundation, The Center for the Protection of Children’s Rights Foundation, Pavena Foundation for Children and Women, and Foundation for the Blind in Thailand. This was to help and support local community and our society.

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยในช่วงเวลาขณะนั้น ทางคณะผู้บริหารจึงงดการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตร พิธีไหว้ศาล และการรับประทานอาหารเพื่อฉลอง เพื่อป้องกันการชุมนุมรวมกลุ่มของคนหมู่มาก

อย่างไรก็ตามทางบริษัทยังคงการทำบุญบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพิ่อช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมต่อไป