งานแถลงนโยบายบริษัทฯ ประจำปี 2563 ( Business Plan Announcement 2020 )

update 04/03/2023

งานแถลงนโยบายบริษัทฯ ประจำปี 2563 ( Business Plan Announcement 2020 )

abmin@live.com

update 04/03/2023

On January 15th, Nissei Trading (Thailand) Co.,Ltd, had internally organized Business Plan 2020 Meeting. There were executives attended this meeting which included Mr. Khemsath Philaphandeth (The President), management executives and supervisors

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัทนิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดแถลงนโยบายประจำปี 2563 โดยมีคุณเขมชาติ พิลาพันธ์เดช ประธานบริษัท และคณะผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปเข้าร่วมงานแถลงนโยบายในครั้งนี้