ตรวจเชิงรุกคัดกรองโควิด-19

update 04/03/2023

ตรวจเชิงรุกคัดกรองโควิด-19

abmin@live.com

update 04/03/2023

จากเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมาที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 รุนแรงระลอกใหม่เกิดขึ้น บริษัทฯมีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานอย่างยิ่ง โดยแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดนโยบายรวมถึงสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณสำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมต่างๆให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานในการติดเชื้อโควิด

ถึงแม้บริษัทฯจะมีมาตรการป้องกันและควบคุมเข้มงวด แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อโควิดในช่วงที่ผ่านมาในประเทศไทย จึงทำให้พนักงานติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้รีบดำเนินการแยกตัวของผู้ติดเชื้อและพนักงานที่ใกล้ชิดออกจากพื้นที่ของบริษัทแล้ว และได้ติดตามดูแลการรักษาตัวของผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดส่งถุงช่วยชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อทุกคนเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจในการรักษาตัว

นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกกับพนักงานทุกคน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานทุกคนมั่นใจว่าสามารถเข้ามาทำงานได้อย่างปลอดภัย และบริษัทฯจะจัดการตรวจโควิดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องต่อไป ขอให้พนักงานมั่นใจว่าพื้นที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัย

ในเรื่องของการฉีดวัคซีน บริษัทฯไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะจัดหาวัคซีนคุณภาพดีให้พนักงาน ในทุกแหล่งที่มีโอกาส เราได้ประสานงานเพื่อแจ้งความจำนงรับการฉีดวัคซีนให้พนักงานไว้แล้ว หากมีวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนเพียงพอ เราจะดำเนินการให้พนักงานได้ฉีดวัคซีนแน่นอน เพราะเป้าหมายของบริษัทฯต้องการให้เกิดภูมิคุ้มกันในหมู่พนักงานโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อและลดความเสี่ยงของอาการรุนแรงหากได้รับเชื้อโควิด

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเราตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างมาก ขอให้เชื่อมั่นในมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ได้ยกระดับและพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกันและกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววัน