ท่านประธานกลุ่มบริษัท เค พี เข้าร่วม ACMECS CEO Forum

update 04/03/2023

ท่านประธานกลุ่มบริษัท เค พี เข้าร่วม ACMECS CEO Forum

abmin@live.com

update 04/03/2023

Pusat Togel Online Daftar Bandar Togel Terpercaya 2023 ARAHTOGEL – PUSAT TOGEL ONLINE.

คุณเขมชาติ พิลาพันธ์เดช ประธานกลุ่มบริษัท เค พี และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิเซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับเกียรติจากคณะรัฐบาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มอบหมายให้เป็นผู้แทนภาคเอกชนของประเทศ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุม ACMECS CEO Forum ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างความเชื่อมโยงทุกมิติ เพื่ออนาคตร่วมกันของสมาชิกกลุ่มแม่น้ำโขง (Connecting our Future : Enhancing ACMECS Cooperation and Integration) ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้นำภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชนของประเทศสมาชิก รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

ทั้งนี้ การประชุม ACMECS CEO Forum เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ACMECS 2018 (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy) หรือ การประชุมแอคเม็กซ์ (ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน” (Towards an Integrated and Connected Mekong Community) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร