นิซเซอิ เทรดดิ้ง ไทยแลนด์ ร่วมสนับสนุนพนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19

update 04/03/2023

นิซเซอิ เทรดดิ้ง ไทยแลนด์ ร่วมสนับสนุนพนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19

abmin@live.com

update 04/03/2023

Pusat Togel Online Daftar Bandar Togel Terpercaya 2023 ARAHTOGEL – PUSAT TOGEL ONLINE.

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม บริษัทนิซเซอิ เทรดดิ้ง ไทยแลนด์ ขานรับนโยบายภาครัฐที่ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็น “วาระแห่งชาติ” จัดการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในพื้นที่บริษัทให้พนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้กับพนักงาน ลูกค้าและชุมชนใกล้เคียง
โดยปัจจุบันนี้มีพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 91 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว และบริษัทฯ จะจัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 วันที่ 18 กันยายนต่อไปด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดตามแนวทางของภาครัฐ เพื่อให้พนักงานเข้ามาทำงานได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย

พนักงานที่เคยเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้ว ได้ทยอยกลับเข้ามาทำงานในบริษัทเกือบครบแล้ว โดยทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองจากพยาบาลด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่หน้าทางเข้าบริษัท และผลการตรวจผ่านทุกคนจึงกลับเข้ามาทำงานได้