ภาพรวมบริษัท

บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 33/39 หมู่ 2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ (บางนา-ตราด กม.33.5) ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

บริษัทฯก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์จากการหล่อดีบักและการเคลือบด้วยวิธีการ Dip Molding, Dip Coating, Extrusion, Injection เพื่อจัดจำหน่ายในตลาด นอกจากนี้ยังมีธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์, ยางรถยนต์ของBridgestone, ผลิตภัณฑ์บริโภค รวมไปถึงธุรกิจโลจิสติกส์ในการจัดส่งสินค้าอีกด้วย