ผู้บริหารระดับสูง

SOMPORN-001
คุณสมพร มารควัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
CEOO-004
คุณสุรพันธ์ กันเขตต์ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
กรรมการบริหาร
Mr.Takeji-001
คุณทาเคจิ อินามูระ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
กรรมการบริหาร
Mr.Phokeo-003
คุณโพธิ์แก้ว พิลาพันธ์เดช รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
Mr.Nattawong-006
คุณณัฐวงศ์ มารควัฒน์ รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เนื่องในโอกาสสำคัญของการครบรอบ 40 ปี ของบริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ทีมผู้บริหารพร้อมกับทีมงานทุกคน ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาตลอดเวลาหลายปี
แม้ว่าจะเจออุปสรรคหลายๆที่เราต้องเผชิญ เช่นวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นต้น แต่เราก็ยืนหยัดด้วยความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของทีมงานที่แท้จริง ซึ่งได้ช่วยให้เรามีความแข็งแกร่งกว่าเดิม และยังคงรักษาความสำเร็จและเป็นผู้นำด้วยความมั่นคงอย่างมากมาย
เราไม่เพียงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพสูงสุดและพัฒนาการบริการเพื่อให้ลูกค้าพอใจเท่านั้น เรายังมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แสดงในการดำเนินกิจการของเรา
ความสำเร็จของเราในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลและนำเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นในการพัฒนาคุณภาพที่มากขึ้นของทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ เราสัญญาว่าจะให้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและมีส่วนทำให้สังคมและเศรษฐกิจไทยดียิ่งขึ้นตลอดไป