ติดต่อเรา

ที่อยู่

บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

33/39 ม.2 ถนน พิมพาวาส-แสนภูดาษ (บางนา-ตราด กม.35.5) ตำบล พิมพา อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

(66 )38-522-000 (25 คู่สาย)

(66) 91-773-7555
(66) 91-772-7555
(66) 91-771-6555
(66) 91-772-6888

(66) 38-522-390-1 (อัตโนมัติ)

หัวหน้าฝ่ายขาย : (66) 96-9816365

เจ้าหน้าที่ขาย : (66) 96-981-4465

เจ้าหน้าที่ขาย : (66) 96-981-6365

ติดต่อเรื่องทั่วไป : mdoffice@nissei.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย : sale@nissei.co.th

ฟอร์มการติดต่อ