ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับบริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่แผนกทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่าง

Quality Assurance Officer

คุณสมบัติ
• วุฒิ ป.ตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน QA/QC 1 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ด้านระบบ ISO9001, IATF16949, ISO14001
• มีพื้นฐานในการใช้งาน MS Office, Outlook ได้ดี


หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบการผลิตและการตรวจสอบวัตถุดิบ
• ตรวจสอบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (In-process)/New Model – First lot
• ตรวจสอบการตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป (Final)/New Model
• การรับประกันคุณภาพสินค้า
• จัดทำเอกสาร PPAP และเป็นส่วนหนึ่งในทีม APQP Team
• รับผิดชอบดำเนินการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบทั้งวัตถุดิบใหม่และสินค้าสำเร็จรูป
• ติดตามผลการแก้ไขปัญหา กรณีที่ลูกค้าร้องเรียน
• ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผน
• ดำเนินการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ตามแผน

สวัสดิการ
• อัตราเงินเดือนตามตกลง
• กองทุนเงินทดแทน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• เบี้ยขยัน , ค่าอาหาร
• โบนัสประจำปี
• เงินสวัสดิการมงคลสมรส
• เงินสวัสดิการช่วยงานศพ
• เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีที่อยู่อาศัยไฟไหม้หรือน้ำท่วม
• สวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “เพื่อที่อยู่อาศัย”
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กีฬาสีสัมพันธ์
• ท่องเที่ยวประจำปี
• งานเลี้ยงปีใหม่
• วันทำงาน เสาร์เว้นเสาร์

Team Leader Trade Marketing

คุณสมบัติ
• วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
• สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• มีประสบการณ์fด้านการตลาด 2 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลการตลาดและการขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• วางกลยุทธ์การขาย แผนกิจกรรมส่งเสริมการขายรายปี และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนคู่ค้าในและต่างประเทศ
• มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อผลักดันให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างสูงสุด
• ศึกษาวิเคราะห์การทำการตลาดของคู่แข่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
• ติดตามผล พร้อมรวบรวมข้อมูลด้านตัวเลขเพื่อรายงานสรุปผลด้านการขาย และความสำเร็จของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

สวัสดิการ
• อัตราเงินเดือนตามตกลง
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• กองทุนเงินทดแทน
• ประกันสังคม
• เบี้ยขยัน , ค่าอาหาร
• โบนัสประจำปี
• เงินสวัสดิการมงคลสมรส
• เงินสวัสดิการช่วยงานศพ
• เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีที่อยู่อาศัยไฟไหม้หรือน้ำท่วม
• สวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “เพื่อที่อยู่อาศัย”
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กีฬาสีสัมพันธ์
• ท่องเที่ยวประจำปี
• งานเลี้ยงปีใหม่
• วันทำงาน เสาร์เว้นเสาร์
** ระดับตำแหน่งงาน ผช.หนง. ขึ้นไป มีค่าตำแหน่ง, ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์ เมื่อผ่านทดลองงานในตำแหน่งแล้ว

Engineer Officer

คุณสมบัติ
• วุฒิ ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน Process Engineer 1 ปีขึ้นไป
• มีพื้นฐานในการใช้งาน MS Office, AutoCad


หน้าที่ความรับผิดชอบ
• จัดทำ ข้อมูลเพื่อราคา, แบบ และตัวอย่าง
• ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
• จัดทำมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานการบรรจุ
• ควบคุมการผลิตสินค้า First Lot/New Order
• ออกแบบแม่พิมพ์, Jig Fixture
• ตรวจสอบแม่พิมพ์, Jig Fixture
• รับผิดชอบการดำเนินการจัดทำ และติดตามผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) และกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต (PPAP)

สวัสดิการ
• อัตราเงินเดือนตามตกลง
• กองทุนเงินทดแทน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• เบี้ยขยัน , ค่าอาหาร
• โบนัสประจำปี
• เงินสวัสดิการมงคลสมรส
• เงินสวัสดิการช่วยงานศพ
• เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีที่อยู่อาศัยไฟไหม้หรือน้ำท่วม
• สวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “เพื่อที่อยู่อาศัย”
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กีฬาสีสัมพันธ์
• ท่องเที่ยวประจำปี
• งานเลี้ยงปีใหม่
• วันทำงาน เสาร์เว้นเสาร์

Machinery maintenance officer

คุณสมบัติ
• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
• มีความรู้ในการซ่อมเครื่องจักร
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ซ่อมเครื่องจักรตาม Job การแจ้งซ่อม
• ทำ PM เครื่องจักรตามแผน PM

สวัสดิการ
• อัตราเงินเดือนตามตกลง
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• กองทุนเงินทดแทน
• ประกันสังคม
• เบี้ยขยัน , ค่าอาหาร
• โบนัสประจำปี
• เงินสวัสดิการมงคลสมรส
• เงินสวัสดิการช่วยงานศพ
• เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีที่อยู่อาศัยไฟไหม้หรือน้ำท่วม
• สวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “เพื่อที่อยู่อาศัย”
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กีฬาสีสัมพันธ์
• ท่องเที่ยวประจำปี
• งานเลี้ยงปีใหม่
• วันทำงาน เสาร์เว้นเสาร์

-

hr_rct@nissei.co.th
โทร. 038-522-000 ต่อ 129

สำหรับสมัครงานเท่านั้น