กลุ่มบริษัทในเครือนิซเซอิ

บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

33/39 ม.2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ (บางนา-ตราด กม.35.5), ตำบล พิมพา อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

ลาว

เวียดนาม

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

ญี่ปุ่น

จีน