การค้าสากล

ด้วยความเข้าใจในตลาดเอเซียแปซิฟิค เรามี network ที่พร้อมจะกระจายสินค้าทุกประเภท ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแผนการตลาดเชิงรุก ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธให้กับลูกค้า

จากประสบการณ์กว่า 40 ปี และมีพันธมิตรกว่า 10 ประเทศ เราพร้อมที่จะร่วมผลักดัน สินค้าของคุณ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในเวทีตลาดโลก ด้วยทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์ เข้าใจในวัฒนธรรม และสภาพเศรษฐกิจ อีกทั้งช่วยประเมินคู่แข่ง หาคู่ค้า เพื่อความยั่งยืนของคุณ

บริการโลจิสติกส์

ด้วยประสบการณ์ การจัดการที่ตอบโจทย์ ในบริการด้านโลจิสติกส์ เราพร้อมให้บริการทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดการปล่อยมลพิษ ดูแลสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม