ผลิตภัณฑ์

Dip Molding

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >>

Dip Molding

กระบวนการผลิตเริ่มต้นด้วยการจมแม่พิมพ์ที่ได้ทำการเคลือบความร้อนล่วงหน้าในเนยพลาสติกไวนิลคล้ายเนยลงในเนยพลาสติก จากนั้นดึงแม่พิมพ์ออกจากเนยพลาสติก โดยเนยพลาสติกจะยึดติดกับพื้นผิวของแม่พิมพ์ จากนั้นนำแม่พิมพ์ไปอบในเตาทำให้สภาพของสารพลาสติกเปลี่ยนจากสารละลาย (sol) เป็นสารเจือจาง (gel) จากนั้นปล่อยให้เย็นและถอดออกจากแม่พิมพ์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตจะทำการตัดเหล็กด้วยกรรไกรเพื่อให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการก่อนที่จะเสร็จสิ้นการผลิต.

Terminal Sleeve

V-Cap

Cover-Cap / Battery-Cap

END-Cap

Dip-PVC

ชิ้นงานประเภทฉนวนหุ้มที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการจุ่มแม่พิมพ์โดยใช้ PVC Sol จากนั้นนำไปอบในเตาที่มีอุณหภูมิที่ทำให้สภาวะเป็นเจล และรอให้เย็นแล้วนำออก เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการนำไปตัด

Dip Coating & Ogata Coating

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >>

Dip Coating

กระบวนการ Dip Coating เพื่อเคลือบโลหะด้วยพลาสติก โดยโลหะจะอยู่ในรูปแบบของแท่งโลหะ จากนั้นนำไปอบในเตาจนกว่าจะร้อน แล้วจึงจะจมโลหะลงไปในถังที่มีผงหรือสารพลาสติก โพลิเมอร์พลาสติกจะหลอมติดกับโลหะและเกาะอยู่บนพื้นผิวของโลหะ จากนั้นนำโลหะที่เคลือบแล้วกลับไปอบในเตาเพื่อให้พลาสติกเหลวไหลลงและเกิดการติดตั้งผิวและการเงางาม จากนั้นถอดออกจากเตาและปล่อยให้เย็น กระบวนการนี้ช่วยลดการสนิมของโลหะได้

Coat PE

Coat Nylon

Coat PVC

Mini Coating

Ogata Coating

Ogata Coating

Busbar

Dip Coating คือกระบวนการเคลือบผิวโลหะด้วยพลาสติกโดยใช้กระบวนการอบร้อน จากนั้นจะถูกจุ่มลงในถังของผงพลาสติกหรือสารละลาย พลาสติกจะละลายติดอยู่กับโลหะและเชื่อมติดกัน โลหะที่ถูกเคลือบแล้วจะถูกนำกลับไปอบในเตาอีกครั้งจนพลาสติกมีความเงาและเรียบเนียน จากนั้นนำออกมาให้เย็นเป็นการเสร็จสิ้นการผลิต มีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อน ทนต่อสารเคมีและความร้อน
Ogata Coating คือไลน์ผลิตสำหรับชุบชิ้นงานขนาดใหญ่ ที่มีขนาดประมาณ 2.5 เมตร รองรับงานด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า มีความปลอดภัยสูง ได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยมาตรฐาน MIT

Extrusion

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >>

Extrusion

ผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการ Extrusion สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนสูงดีและมีความสามารถในการฉนวนไฟฟ้า และเป็นท่อที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ มีการควบคุมและทดสอบตามมาตรฐานของ JIS (สมาคมมาตรฐานญี่ปุ่น)

issei Tube (General)

IHT 105

UL 300V SERIES / 600V

ANTI-RAT SERIES

Nissei Tube (UL)

MEDICAL TUBE

Corrugated Tube

ผลิตภัณฑ์อัดขึ้นรูปสำหรับยานยนต์และฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ส่วนประกอบ ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อการเสื่อมสภาพด้วยความร้อนที่ดีเยี่ยม ความเป็นฉนวน การไม่ติดไฟ และท่อฉนวนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า มีควบคุมและทดสอบติดตามโดย JIS Japanese Standards Association

Injection

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >>

Injection

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบมือถือ โดยใช้วัสดุเริ่มต้นอาทิเช่น ABS, POM, PC ฯลฯ

Injection

Agricultural Machinary

Automotive Part

Electronic Part

Medical Part

ผลิตภัณฑ์สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์, พร้อมวัตถุดิบ ABS,POM, PVC และอื่นๆ

Other

Product Information >>

Other

นอกเหนือจากนี้ NISSEI ยังมีการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงที่สุดซึ่งครอบคลุมทั้งนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพที่สูงสุด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและผู้ใช้ทั่วไปในระดับที่สูงที่สุด

CableTie

Rubber

Silicone Fiber glass tube

PE Tie Vinyl Tie

Shrink Tube

นอกเหนือจากสินค้าหลักที่ทางบริษัทฯ ผลิตแล้ว เรายังสามารถจัดหาสินค้าประเภทอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น งาน Rubber Part / Shrink Tube /Silicone Fiberglass Tube / PE Tie, Vinyl Tie, Cable Tie